Wat is het indexeren van pensioenen?

Indexeren

Indexeren is het verhogen van het pensioen naar aanleiding van de prijsstijging of loonontwikkeling. Door indexatie blijft je koopkracht op peil. Ook al wordt alles duurder, je kunt door het verhoogde pensioen toch nog evenveel kopen.

Back to top ▴