Aandelen

Aandelen vertegenwoordigen het bewijs van eigendom in een onderneming. De houder van een aandeel is daardoor mede-eigenaar van de onderneming. Je kan het ook zien als een bedrijf dat in vele stukjes is verdeeld. Elk stukje is een aandeel. Iemand die 1% van de aandelen bezit is voor 1% eigenaar. Wie alle aandelen van een onderneming bezit is de volledige eigenaar van die onderneming.

Beursgenoteerde ondernemingen geven aandelen uit om het vermogen van de onderneming te versterken. Het kapitaal dat op deze manier wordt opgehaald kan vervolgens gebruikt worden om uitbreidingen, vernieuwingen of overnames te financieren. Kapitaal ophalen door middel van aandelenuitgifte is voor een onderneming de goedkoopste manier van financiering.

Aandeel Rechten

Het aandeel geeft de aandeelhouder een aantal rechten. Zo heeft de aandeelhouder stemrecht dat tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders kan worden uitgeoefend. Voor elk aandeel heeft de aandeelhouder 1 stem. Als er over een voorstel gestemd wordt dan geldt: de meeste stemmen gelden. Onderwerpen waarover gestemd moet worden kunnen bijvoorbeeld zijn: een fusie of overname, management vergoedingen of de uitkering van dividend.

Daarnaast geeft een aandeel recht op een overeenkomstig gedeelte van de winsten. Daarom hebben aandelen een bepaalde waarde. Aandeelhouders zijn niet aansprakelijk voor de schulden van de onderneming ingeval deze failliet gaat.

Aandelen kopen of verkopen

Een aandeelhouder mag de aandelen ook weer verkopen. Vroeger wisselde het dan als een fysiek document van eigenaar dat vervolgens in de thuis in de kluis of bij de bank bewaart moest worden. Tegenwoordig wisselen dagelijks op de beurs vele aandelen van eigenaar en verloopt de hele registratie digitaal. De prijs of koers waartegen een aandeel wordt verhandeld, wordt bepaald door vraag en aanbod.

Op sites zoals Google Finance kan je de koers van duizenden verschillende aandelen opzoeken.

Het oudst bekende aandeel stamt uit het jaar 1606 en is uitgegeven door de Nederlandse Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Daar mogen wij als handelsnatie best een beetje trots op zijn.

Op het plaatje hieronder zie je een voorbeeld van een aandeel zoals ze vroeger werden uitgegeven.

aandeel-papier

Back to top ▴