Wat is een dekkingsgraad?

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad geeft aan in hoeverre een pensioenfonds in staat is de pensioenen te betalen. Meestal gaat het om de beleidsdekkingsgraad, het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden.

Het drukt kort gezegd de verhouding uit tussen het aanwezige vermogen van een pensioenfonds en de huidige waarde van alle toegezegde pensioenuitkeringen.

Stel het pensioenfonds heeft een portefeuille ter waarde van 7,2 miljard euro. En het heeft 8 miljard euro nodig om aan alle toekomstige verplichtingen te voldoen. Dan komt de dekkingsgraad uit op (7,2 / 8) * 100% = 90%. Oftewel, voor iedere uit te keren pensioen-euro heeft het slechts €0,90 in kas.

Bij een dekkingsgraad van 100% is er exact genoeg om de opgebouwde pensioenverplichtingen na te komen.

Veel pensioenen hebben tegenwoordig (op papier) een dekkingstekort. Op basis van de Pensioenwet is er sprake van dekkingstekort wanneer de dekkingsgraad lager is dan circa 105%.

Back to top ▴