Koers-winst verhouding

De Koers-winst verhouding (kw) is een van de meest gebruikte ratio’s en geeft aan of beleggers optimistisch of pessimistisch zijn over een aandeel. Deze verhouding is eenvoudig te berekenen en kan beleggers helpen dure aandelen te mijden. Toch is deze ratio zeker niet zaligmakend.

In het Engels wordt de koers-winst verhouding de price earnings ratio (pe) genoemd.

Het klinkt simpel, buy low, sell high. Elke belegger wil het liefst zo goedkoop mogelijk aandelen kopen. Enkel de prijs van een aandeel vertelt niet of een aandeel duur of goedkoop is. Hiervoor moet de prijs per aandeel in relatie met de winst per aandeel in beschouwing worden genomen. De koers-winst verhouding helpt hierbij een handje. Het geeft de verhouding aan tussen de prijs van het aandeel en de winst die per aandeel wordt gemaakt.

Hoe bereken je de koers-winst verhouding?

De koers-winst verhouding wordt berekend door de actuele koers van een aandeel te delen door de winst per aandeel (wpa).

kw = koers aandeel ÷ winst per aandeel.

Wat zegt de koers-winst verhouding?

De kw geeft aan hoeveel keer de jaarwinst beleggers bereid zijn voor het aandeel (bedrijf) te betalen.

De theorie is als volgt. Een aandeel met een lage kw wordt gezien als goedkoop. Beleggers willen in zo’n geval weinig voor het aandeel betalen. Dit kan komen doordat winsten teruglopen en beleggers niet optimistisch zijn over de toekomst van de onderneming.

Aan de andere kant zijn beleggers soms bereid veel voor een aandeel te betalen. Er is dan sprake van een hoge kw verhouding. Meestal gaat het in zulke gevallen om groei ondernemingen waarvan beleggers hoge verwachtingen hebben. Een voorbeeld hiervan is het bedrijf Netflix (Ticker: NFLX). Netflix behaalde over 2014 een winst van $0,63 per aandeel. De koers van het aandeel is $123,39 op 15 augustus 2015. Met deze cijfers komen we op een kw van 195 (123 ÷ 0,63). Dit betekent dat beleggers bereid zijn maar liefst 195 keer de jaarwinst te betalen. Oftewel, je moet bij de huidige cijfers 195 jaar wachten totdat je de inleg terug hebt verdiend. Je begrijpt dat deze hoge koers alleen gerechtvaardigd is als Netflix de hoog gespannen verwachtingen waarmaakt waarbij omzet en winsten de komende jaren explosief blijven groeien.

Over het algemeen geldt dat lage kw aandelen het op lange termijn beter doen dan aandelen met een hoge kw. In de praktijk blijkt namelijk dat hoge verwachtingen vaak niet worden waargemaakt en dat concurrenten er alles aan doen om van de winsten mee te snoepen. Omgekeerd zijn beleggers soms te pessimistisch, met lage kw aandelen als gevolg. De lage koers-winst verhouding legt vervolgens vaak de basis voor mooie rendementen.

Koers-winst verhouding anders bekeken

Een andere interpretatie van de koers-winst verhouding is door te kijken hoeveel euro’s beleggers bereid zijn te betalen voor elke euro winst. Stel we hebben een aandeel met een koers van €61 en een winst per aandeel van €3,20. Met andere woorden, beleggers zijn bereid 61 euro te betalen voor 3,20 euro winst. Bij de huidige cijfers is dat een rendement van 5,2% (3,20 ÷ 61). Dit getal wordt ook wel de earnings yield genoemd en is de inverse van de kw.

Een onderneming met een kw van 4 heeft een earnings yield van 25%. (1 ÷ 4). Voor elke euro die de belegger betaalt maakt het bedrijf en dus ook de aandeelhouder, jaarlijks 25 cent winst. Vergelijk dit met een spaarrekening met een rente van 25%. Zo wordt snel duidelijk dat dit aandeel heel goedkoop lijkt. De koers-winst verhouding en earnings hield geven exact hetzelfde weer. Sommige beleggers geven de voorkeur aan de earnings yield terwijl anderen liever de koers-winst verhouding gebruiken.

earnings yield = winst per aandeel ÷ koers aandeel

earnings yield = 1 ÷ kw

De koers-winst verhouding houdt niet met alles rekening.

Cheap stocks aren’t always good stocks. De berekening mag dan simpel zijn, de uitkomst is helaas niet altijd eenduidig. Soms zijn de lage kw verhoudingen meer dan terecht en hebben we te maken met een draak van een onderneming. De kw berekening zegt namelijk niets over de kwaliteit van het bedrijf. Belangrijke beschouwingen zoals schulden en de free cashflow worden niet meegenomen. Soms worden winsten kunstmatig op peil gehouden terwijl de onderneming langzaam aan het doodbloeden is. De meeste aandelen met een extreem lage kw hebben een bijzonder verhaal en soms is er sprake van een flink aantal problemen. Over al dit soort zaken vertelt de kw ons helemaal niets.

De kw is een handige maar ruwe maatstaf en kan helpen dure aandelen te mijden.

Back to top ▴