Raad van Bestuur – RvB

De raad van bestuur (RvB) heeft de dagelijkse leiding van de onderneming en is verantwoordelijk voor het beleid. Het is het hoogste leidinggevende orgaan in een onderneming. In Nederland moet de Raad van Bestuur verantwoording afleggen aan de raad van commissarissen (RvC) of de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA). Soms wordt de raad van bestuur ook wel de directie genoemd.

Leden raad van bestuur

Leden van de raad van bestuur kunnen in een aantal gevallen aansprakelijk worden gesteld, wanneer zij zich bijvoorbeeld aan wanbeleid schuldig maken of de organisatie door hun schuld failliet gaat. Leden van de raad van bestuur zijn onder andere de chief executive officer (CEO) en de chief financial officer (CFO).

De raad van bestuur past in een two-tier board structuur, waarin bestuur en toezicht gescheiden zijn in een raad van bestuur en een raad van commissarissen. De raad van commissarissen is het orgaan dat toezicht houdt. De raad van bestuur heeft de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van de organisatie. Zij kan hierop door zowel de aandeelhouders als de commissarissen worden aangesproken. Leden van de raad van bestuur hoeven geen aandelen van de onderneming te bezitten, ze hebben een arbeidscontract en zijn werknemer van de onderneming.

Normaal gesproken worden de leden van de raad van bestuur benoemd en ontslagen door de AVA tenzij dit anders in de statuten staat vermeld of als er sprake is van een structuurvennootschap. Grote Nederlandse ondernemingen zijn een structuurvennootschap. In een structuurvennootschap benoemt of ontslaat de raad van commissarissen de leden van de raad van bestuur. Ook stelt de RvC in dat geval de individuele salarissen en beloning voor de bestuursleden vast.

Sinds 2013 is er in Nederland de mogelijkheid te kiezen voor een one-tier board structuur als alternatief voor het two-tier board. In dit model komt er één bestuur waarin zowel de bestuurders als toezichthouders zitten. Er wordt in een one-tier board onderscheid gemaakt tussen uitvoerende bestuurders (executive directors) en niet uitvoerende bestuurders (non-executive directors). De raad van bestuur en raad van commissarissen als gescheiden organen komt hiermee te vervallen. De niet uitvoerende bestuurders fungeren in een one-tier board als toezichthouder, maar zijn ook medeverantwoordelijk voor het beleid. In Nederland mag alleen een niet uitvoerende bestuurder de taak van voorzitter van het bestuur vervullen. In de VS en Groot-Brittannië wordt de one-tier board structuur veel gebruikt en heet het bestuur ook wel de board of directors.

Klik hier om de raden van bestuur van Nederlandse beursgenoteerde bedrijven te bekijken.

directie kamer - raad van bestuur

Back to top ▴