Wat is IFRS?

De International Financial Reporting Standards (IFRS) zijn boekhoudkundige standaarden voor jaarverslagen van bedrijven. IFRS is de opvolger van IAS (International Accounting Standards). De oudere IAS standaarden zijn niet komen te vervallen maar zijn uitgebreid en verder uitgewerkt. Daarnaast zijn een aantal IFRS normen toegevoegd. De IFRS standaarden worden opgesteld door de IASB

In het huidige Europa en met de globalisering van de aandelenmarkten is er behoefte aan uniforme voorschriften met betrekking tot de financiële verslaggeving. Vroeger had je in Europa 27 verschillende standaarden en waren jaarrekeningen nauwelijks te vergelijken. Met IFRS is dit veel beter geworden. Sinds 1 januari 2005 zijn alle beursgenoteerde bedrijven in de EU verplicht op deze wijze te rapporteren. Dat hield voor alle bedrijven uit EU landen in dat zij moesten omschakelen van rapporteren volgens GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) naar rapporteren volgens IFRS. Ook in landen buiten Europa wordt IFRS in toenemende mate gebruikt.

IFRS maakt een goede kans om uiteindelijk de wereldstandaard voor financiële verslaggeving te worden. Ook niet-beursgenoteerde ondernemingen baseren hun jaarrekening in toenemende mate op IFRS, mede doordat nationale regelgevingen, ook in Nederland, steeds meer aansluiting zoeken met IFRS.

Kenmerkend voor het boekhouden onder IFRS is het begrip fair value. Dit wil zeggen dat op het moment dat de balans wordt opgemaakt, de reële waarde van de balansposten moet worden bepaald en weergegeven. Dit in tegenstelling tot de GAAP waaronder bezittingen werden gewaardeerd tegen het aankoopbedrag verminderd met de afschrijvingen, terwijl schulden tegen nominale waarde op de balans werden gezet.

De achterliggende gedachte voor waardering tegen reële waarde is dat deze methode veranderingen in de bezittingen en verplichtingen van een onderneming meteen inzichtelijk maakt op de balans.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Back to top ▴