Lucas Bols onder de loep.

Neem nog een borreltje, want Lucas Bols gaat naar de beurs. Het oer-Hollandse Lucas Bols ontstond in 1575. Bols staat voor meer dan 4 eeuwen vakmanschap en is ’s werelds oudste gedistilleerd merk. Het bedrijf is de moeder van ruim 20 merken jenevers, likeuren, gin en vodka. Het verkoopt haar producten in meer dan 110 landen. In Nederland verkoopt het onder andere de dranken Bokma, Bols, Corenwijn, Hartevelt, Coebergh, Pisang Ambon, Zwarte Kip advocaat.

Bovenstaande informatie doet natuurlijk gelijk de oren spitsen, want de beschrijving lijkt op het eerste gezicht een typisch Warren Buffett bedrijf. Namelijk een bedrijf met een lange historie, verschillende sterke, bekende merken en een bedrijf dat een eenvoudig te begrijpen product produceert. Alle reden om de prospectus van Lucas Bols eens onder de loep te nemen.

De afgelopen twintig jaar wisselde Bols regelmatig van eigenaar. Het huidige Lucas Bols ontstond in 2006 toen AAC Capital samen met het huidige management onder leiding van Huub van Doorne de merken overnam van het Franse Rémy Cointreau. AAC Capital en het Bols-management betaalden destijds €210 miljoen voor de overname. Sindsdien bezit AAC Capital 75 procent van de aandelen Lucas Bols, de rest is in handen van het huidige management.

AAC Capital
AAC Capital is ontstaan uit een oud-onderdeel van ABN Amro. Deze investeringspartij is onder andere meerderheidsaandeelhouder in verschillende Benelux bedrijven. Of AAC Capital een lange termijn strategie heeft met Bols valt nog te bezien, want in de prospectus staat op bladzijde 149 vermeld dat AAC Capital al na 180 dagen haar aandelen mag verkopen. Voor de overige aandeelhouders geldt een lock-up periode van 360 dagen.

Huub van Doorne
Huub van Doorne is een telg uit een echte ondernemersfamilie en nazaat van de DAF (Van Doorne’s Automobielfabriek) oprichter. Van Doorne leerde het marketingvak bij Procter & Gamble, de Amerikaanse merkengigant achter onder meer Pampers, Ariel en Pringles. Daarna werkte hij zich in vijftien jaar op bij Rémy Cointreau. In 2006 werd hij bestuursvoorzitter van Lucas Bols. Van Doorne en zijn vrouw bezitten 20% van de aandelen, maar door de kapitaalsherstructurering die voor de beursgang door Bols wordt doorgevoerd komt het percentage na de beursgang op 6%. Van Doorne heeft een lange termijn visie en hoopt met geleidelijke groei het merk Bols verder uit te bouwen.

Een groot deel van het overname bedrag kwam in 2006 als schuld op de balans. Hierdoor heeft het bedrijf tegenwoordig in verhouding veel schulden. In de prospectus lezen we dat het bedrijf over 2013/2014 een operationele winst had van €21,5 miljoen en ruim €19 miljoen betaalde aan rente en aflossing. Hierdoor kwam de nettowinst uit op €223.000. Kortom, bijna de volledige operationele winst gaat op aan rente en aflossing. Op pagina F-13 wordt duidelijk dat Bols een aantal dure betalingsverplichtingen heeft, waaronder €68,5 miljoen euro aan preferente aandelen met een rente van 12%. Anders dan op leningen, hoeft op preferente aandelen niet te worden afgelost. De winst vloeit dus als rente in de zakken van de eigenaren.

Met de beursgang hoopt Bols netto 119 miljoen euro op te halen en hiermee de schuldenlast te verbeteren. Dit stelt het bedrijf in staat de preferente aandelen volledig af te lossen en €47,4 miljoen van de huidige uitstaande schuld. Hiermee houdt het bedrijf nog een schuld over van ongeveer €68 miljoen die op zijn beurt tegen voordeligere tarieven wordt geherfinancierd. De nieuwe kredietovereenkomst bestaat uit een lening van 24 miljoen en een doorlopend krediet van maximaal 56 miljoen (blz. 172).

De omzet lag de afgelopen 3 jaar vrij constant rond de 78 à 79 miljoen euro. Een flink deel van de omzet (22%) in 2013/2014 werd behaald in Nederland. In Azië is vooral Japan (12%) de belangrijkste afzetmarkt en in Noord-Amerika is dit de VS (13,8%).

Omzet Lucas Bols 2014

De productie en distributie van de dranken besteedt Bols uit. Hierdoor heeft Bols slechts enkele tientallen mensen in dienst die zich voornamelijk bezig houden met productontwikkeling, marketing en verkoop.

De netto winstmarge is met 27% erg goed te noemen. Lucas Bols wordt beschermt door haar alleenrecht op het produceren van kwaliteitsmerken. Klanten weten dat de dranken van Bols voor kwaliteit staan en zijn hierdoor bereid extra te betalen. Lucas Bols concurreert voornamelijk op basis van kwaliteit en merk en niet zozeer op prijs. Bij prijsvechters in andere branches zijn zulke hoge marges uitgesloten.

In totaal zijn er na de beursgang 12.480.329 aandelen. Met een uitgifteprijs van €15,75 komt de totale beurswaarde van het bedrijf op ruim 196 miljoen euro. Maatje small cap dus.

Na de beursgang en herfinanciering komen de rente en aflossingslasten beduidend lager te liggen dan 19 miljoen euro. Toch zullen deze na de beursgang op minimaal 6 miljoen uitkomen. Bij een operationele winst van 21 miljoen en 25% vennootschapsbelasting komt de netto winst dan in theorie uit op zo’n 11 miljoen euro (90 cent per aandeel).

In de prospectus staat te lezen dat Bols van plan is jaarlijks ten minste 50% van de netto winst als dividend uit te keren. Persoonlijk vind ik dit percentage te hoog. Liever zou ik zien dat Bols de winst gebruikt om de schuldenpositie sneller te verbeteren of om eventueel eigen aandelen in te kopen. Dit levert bij de juiste koers meer waarde op voor aandeelhouders.

Na de beursgang wordt het interessant om te zien hoe het management de overige winsten gaat besteden en hoe de kleine onderneming het gaat doen tegenover de grote machtige conglomeraten. Een klein specialistisch bedrijf als Bols heeft zeker wel kansen doordat er weinig overhead is en hierdoor kan het de kosten laag houden.

Op dit moment ben ik geen koper van Lucas Bols. In de eerste plaats omdat het om een IPO gaat. Je kunt hier lezen waarom het niet verstandig is mee te doen met een IPO. In de tweede plaats omdat ik eerst duidelijkheid wil hebben over hoe het management de overige winsten gaat besteden. Toch blijft Lucas Bols zeker een bedrijf om op je radar te zetten.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Back to top ▴