Inkoop eigen aandelen: Wat betekent dat voor jou?

Wat gebeurt er eigenlijk als bedrijven overgaan tot inkoop van eigen aandelen? Wat voor invloed heeft dat op jouw rendement? Je zult leren dat inkoop van eigen aandelen niet altijd een verstandige zet is.

Wanneer je aandelen koopt word je in feite een silent partner in dat bedrijf. Je hebt uiteraard een stem tijdens de AVA, maar je hebt geen zeggenschap over de dagelijkse operationele gang van zaken of over wat er met de winst (jouw winst) gaat gebeuren. Hiervoor is het bestuur verantwoordelijk.

Als een bedrijf besluit eigen aandelen in te kopen, gebruikt het cash om het aantal uitstaande aandelen te verminderen. Het gevolg is dat jouw aandelen een groter stuk van de taart vertegenwoordigen. Dat is een goede zaak, toch? Niet altijd, lees verder.

Het resultaat van een aandeleninkoop

Als een bedrijf eigen aandelen inkoopt heeft het twee opties. Het kan ervoor kiezen de aandelen op te heffen, of om de aandelen te parkeren in een aparte poel met de mogelijkheid ze later opnieuw uit te geven en daarmee opnieuw geld op te halen. In het laatste geval komen aandelen als Treasury Stock op de balans. Treasury Stock aandelen hebben geen stemrecht, ontvangen geen dividend en worden niet meegenomen om de winst per aandeel te berekenen. Kortom, ze doen niet meer mee met de overige aandelen. Download mijn gratis boek als je hier meer over wilt weten en als je wilt begrijpen hoe een jaarrekening in elkaar zit.

Met een aandeleninkoop gebruikt het bedrijf cash om eigen aandelen in te kopen. Het totaal aantal uitstaande aandelen verkleint hierdoor, waardoor de overige aandelen belangrijker en meer waard worden. Dezelfde taart is in feite in grotere stukken verdeeld. Bestaande aandeelhouders bezitten hierdoor een groter deel van het bedrijf en maken aanspraak op een groter deel van de winst en het dividend. Dit wordt toegelicht in het volgende voorbeeld.

Stel, een bedrijf bestaat uit 1 miljoen aandelen en maakt ieder jaar 1 miljoen euro winst. Het keert jaarlijks 150.000 euro dividend uit. De winst per aandeel komt hiermee op 1 euro en het dividend op 15 cent per aandeel. Nu besluit dat bedrijf een deel van de winst te gebruiken om eigen aandelen in te kopen. In totaal worden er 50.000 aandelen ingekocht. Na deze transactie zijn er geen 1 miljoen, maar 950.000 uitstaande aandelen. De winst per aandeel stijgt hierdoor naar 1,052 euro en het dividend per aandeel wordt 15,8 cent. Zonder dat de totale winst is toegenomen of het dividend is verhoogd zorgt de aandeleninkoop ervoor dat de winst per aandeel en het dividend per aandeel toenemen. Als gevolg zal de koers van het aandeel stijgen. Dit klinkt natuurlijk erg goed en dat is het ook, maar zoals je hierna zult lezen kan een aandeleninkoop bij verkeerd beleid tot kapitaalvernietiging leiden.

Inkoop eigen aandelen in ideale wereld

In de ideale wereld besluit een bedrijf alleen over te gaan tot aandeleninkoop wanneer deze te koop zijn tegen een flinke korting ten opzichte van de intrinsieke waarde. In feite koopt het bedrijf zichzelf terug voor minder dan het eigenlijk waard is. Dit is vanzelfsprekend een hele goede besteding van de winst.

When companies with outstanding businesses and comfortable financial positions find their shares selling far below intrinsic value in the marketplace, no alternative action can benefit shareholders as surely as repurchases. – Warren Buffett

Inkoop eigen aandelen in bijna ideale wereld

Als de prijs van het aandeel overeenkomt met de intrinsieke waarde is het nog steeds beter om aandelen in te kopen dan om dividend uit te keren. Dit komt omdat over dividend altijd dividendbelasting wordt ingehouden van ten minste 15%. Bij een aandeleninkoop geldt dit niet en kan het volledige bedrag worden besteed.

Inkoop eigen aandelen leidt tot kapitaalvernietiging

Alleen in het geval de koers van het aandeel boven de intrinsieke waarde noteert doet het bedrijf er goed aan geen aandelen in te kopen. Een aandeleninkoop van overgewaardeerde aandelen is kapitaalvernietiging en geen goede besteding van de winst. Helaas kopen in praktijk veel bedrijven aandelen in zonder oog te hebben voor de waarde. Meestal omdat ze andere bedrijven dit ook zien doen. Ze staan er niet bij stil dat zulke beslissingen uiteindelijk jouw rendement schaden in plaats van verbeteren.

When companies purchase their own stock, they often find it easy to get $2 of present value for $1. Corporate acquisition programs almost never do as well and, in a discouragingly large number of cases, fail to get anything close to $1 of value for each $1 expended – Warren Buffett

Inkoop van eigen aandelen kan op termijn jouw rendement een enorme boost geven, maar het is belangrijk dat aandelen worden terug gekocht tegen aantrekkelijke prijzen. Kijk daarom goed naar bedrijven die een aandeleninkoopprogramma hebben lopen en achterhaal of ze dit verstandig doen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Back to top ▴